• 146762885-12
  • 149705717

Awtoulag elektronikasy önümleri

Awtoulag elektronikasy önümleri

Awtoulag elektronikasy önümleri

"Awtoulag birikdirijileri, ulagda güýç / signallary geçirmek üçin köpri gurýan we ýokary tehniki we güýç ulgamy, beden ulgamy, şassi ulgamy, akylly kokpit, awtomatiki sürmek we ş.m. ýaly awtoulag ulgamy modullarynda giňden ulanylýar. Önümçilik prosesi päsgelçilikleri. Orta we ýokary derejeli birleşdiriji önümler. Birikdirijileriň ulanylmagy, awtoulag zapas şaýlarynyň enjamlaryny döwrebaplaşdyrmagyň we hyzmat etmegiň wagtyny we çykdajylaryny azaltmaga kömek edýär we şol bir wagtyň özünde ulaga has amatly portlary getirip biler, Bu täsirli awtoulagyň uzalmagyny we giňelmegini ýokarlandyrýar. "