• 146762885-12
  • 149705717

Önümler

2,54 mm pin sözbaşy goşa hatar sag burç

Önümiň ady: 2.0mm çeňňek pin sözbaşy birleşdirijisi

Haryt aýratynlyklary:

l temperatureokary temperatura garşylyk

l PC-ni birleşdirmek üçin

l Wibrasiýa garşy

l Nusgalar: elýeterli

l Gurluşyň nusgasy: 5 gün

l Bahalandyrylan häzirki döwür: 3A, AC / DC

l Bahalandyrylan ses: 60V, AC / DC

l Işleýiş temperatura diapazony: -40 ° C- + 105 ° C.

l Aragatnaşyk garşylygy: 4M Maks izolýasiýa garşylygy: 1000m Min

 

 

HarytSpesifikasiýa:

Häzirki reýting 2A
Naprýa ratingeniýe derejesi 500V AC
örtük 0.8U ”
Habarlaşmak üçin material bürünç
Izolýator materialy Termoplastiki UL94V-0
Izolýasiýa garşylygy 1000MΩmin
Işleýiş temp -55℃ ~105 ℃
Adaty gaplama mukdary 1000 sany
MOQ 1000 sany
Gurşun wagty 2-4 hepde

 

 

Şençzhenen Atom Technoogy dünýä derejesindäki PCB birleşdirijisini we kabel ýygnamak çözgütlerini öndüriji.Önümleriň giň gerimi bilen, dünýädäki kompaniýalar, dizaýnlarynyň arasynda birikmegi üpjün etmek üçin bize ynanýarlar.Önüm täzeligi üçin hereketimiz, belli bir talaplary bolan müşderilere öz pudaklarynyň başynda durmagyny üpjün edýän özboluşly birleşdirijilere sebäp boldy.

 

l Kompaniýa, Rohs 2.0 synagy arkaly önümleri ISO9001 / ISO14001 hil dolandyryş ulgamyny, önümleri berk ornaşdyrýar.

l Önüm programmalary: Senagat dolandyryş ulgamlary, Saklanan programma gözegçilik alyş-çalşygy, kompýuterler, monitorlar (ekranlar), gurallar, howpsuzlyk, awtoulag täze energiýasy, yşyklandyryş, sanly enjamlar, gutular, aragatnaşyk enjamlary we beýleki ugurlar

 

Hyzmatymyz;

1) productshli önümler, optimal öndürijiligi üpjün edip, iberilmezden ozal 100% elektrik bilen synagdan geçirilýär.
2) Nusgalar elmydama elýeterlidir. (Suratlaryňyz ýa-da spesifikasiýa talaplaryňyz elmydama kabul edilýär.)
3) Islendik soragyňyza ýa-da soragyňyza 24 sagadyň dowamynda jogap berler.
4) Satuwdan soň gowy hyzmat
5) Islendik wagt zawodymyza baryp görmäge hoş geldiňiz.
6) Gysga wagt

Eltip bermek;

Çalt eltip bermegi, howa gatnawyny, demir ýol gatnawyny we deňiz gatnawyny goldaýarys.

Jikme-jiklikler: Önümler rulon we lenta gaplamak bilen gaplanýar, wakuum gaplamak, daşarky gaplamak kartonlarda.

 

Ippingükleme maglumatlary: Harytlary ibermek üçin meşhur halkara ýük daşaýan kompaniýalary ulanýarys.FEDEX / DHL / UPS we ş.m. Harytlary bellenen iberiş agentiňize iberip bileris.

 

Quanlity kepilligi: 12 aý.Müşderimize ajaýyp hyzmat bermäge şat.Soragyňyz bar bolsa, arkaýyn habarlaşyň!

 

Töleg möhleti: T / T töleg, günbatar birleşigi / Paypal / Kredit kartoçkasy

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň