• 146762885-12
  • 149705717

Önümler

BTB080060-M1D19200 0.80mm goşa kontakt tagtadan-tagta 2 * 30P Erkek birleşdirijiniň jübüt beýikligi = 7.0-8.5mm

Jübütleşme sikli: 50 aýlaw

Bölüm belgisi: BTB080060-M1D19200

Jübütiň beýikligi: 7.0-8.5mm

Iş temperaturasy: -25 ~ 85 dereje

Aragatnaşyk garşylygy: 60 mΩ Maks

ýerüsti dag


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

“SlimStack Board-to-Board” / 0.35mm aralyk “Board-to-FPC Connector” / dünýädäki müşderilere üpjün edýäris.

Önümler kompýuter we periferiýa önümleri, sanly elektron önümleri, aragatnaşyk elektron önümleri, awtoulag elektron önümleri, bank terminaly elektron önümleri, lukmançylyk elektron önümleri we öý enjamlary elektron önümleri we ş.m. giňden ulanylýar.

Hil gözegçiligi üçin ISO9001 / ISOI14001 hil dolandyryş ulgamynyň standartlaryna berk laýyk gelýäris.Hytaýda uzak möhletli hyzmatdaşyňyza garaşýarys.

HarytSpesifikasiýa:

Izolýator Lcp gara UL94V-0
Baglaýjynyň gapagy Fosfor bürünç, galaýy 100U ”Lehim guýrugyndaSiz kontakt meýdançasynda örtülen altyn.
Mikro sd kartyň düýbi Fonsfor bürünç
Işleýän naprýa .eniýe 60V AC / DC
Häzirki reýting 0.5A / Pin
Naprýatageeniýe bilen dielektrik 500V AC
Işleýiş temperaturasy -25– + 85 dereje
Çyglylyk aralygy 95% RH Maks
Izolýasiýa garşylygy 800 OM Ohms min.at 250VDC
Saklaýyş güýji bilen habarlaşyň Her kontakt üçin 100gf Min
Nyrh naprýa .eniýesi 50V
Garşylyk bilen habarlaşyň 60 MAX
Jübütleşmek siklleri 50 aýlaw
Maksatlaýyn bazarlar we goýmalar
  • IP Telefon
  • Telekom / Datacom enjamlary
  • Endokary kompýuterler
  • Router serwerleri
  • Synag kartoçkasy we kartoçkalar
  • Synag we ölçeg enjamlary
Önümleriň aýratynlygy Uzak ömür sikli (30 gezekden gowrak); temperatureokary temperatura garşylyk;Köplenç ulanylýan modeller;
Adaty gaplama mukdary 5000 sany
MOQ 5000 sany
Gurşun wagty 2 hepde

 

Jikme-jiklikler: Önümler çarşak we lenta gaplamak bilen gaplanýar, wakuum gaplamak bilen, daşarky gaplama kartonlarda.

Ippingükleme maglumatlary: Haryt ibermek üçin DHL / UPS / FEDEX / TNT halkara ýük daşaýan kompaniýalaryny saýlaýarys.

Kompaniýada ökde gözleg we dolandyryş topary we ösen önümçilik enjamlarynyň we takyk synag gurallarynyň birinji derejeli derejesi bar.Içerki bazar Hytaýyň günortasynda esasy, tutuş ýurt boýunça radiasiýa, halkara bazary Gonkongda, Taýwanda we dünýä müşderilerinde esasydyr.

Önümler esasan ulanylýar:gurallar, aragatnaşyk, howpsuzlyk, lukmançylyk enjamlary, kompýuter anakartlary, programma bilen dolandyrylýan wyklýuçatel, sanly kamera, LEDfotoelektrikwe ş.m.

OEM / ODM önümlerini dürli müşderiler üçin iň ygtybarly önüm we takyk birleşdirijiler bilen üpjün edip, müşderiniň isleglerine çalt düşünip bilýän güýçli gözleg we gözleg merkezimiz, galyndy öndüriji we gaýtadan işleýän merkezimiz.

Açar sözler: 0.8mm meýdança tagtadan-tagta erkek birleşdiriji / 0.8mm aralyk 60Pin tagtadan-tagtany birleşdiriji / tagtadan tagtada 0.8mm erkek görnüşli birleşdiriji / tegelek birleşdiriji Pcb tagtasy Zenan sözbaşysyna 0.8mm meýdança / üstü Erkek wilka birikdirijisine münmek üçin Smt görnüşi tagtasy, bütin dünýäde müşderilere eksport etdik.

Hil gözegçiligi üçin ISO9001 / ISOI14001 hil dolandyryş ulgamynyň standartlaryna berk laýyk gelýäris.Hytaýda uzak möhletli hyzmatdaşyňyza garaşýarys.

Hyzmatymyz:

1. productshli önümler iberilmezden ozal 100% elektrik bilen synagdan geçirilip, iň oňat öndürijiligi üpjün edýär.

2. Nusgalar elmydama elýeterlidir. (Suratlaryňyz ýa-da spesifikasiýa talaplaryňyz elmydama kabul edilýär.)

3. Islendik soragyňyza ýa-da soragyňyza 24 sagadyň dowamynda jogap berler.

4. Satuwdan soň gowy hyzmat

5. Islendik wagt zawodymyza baryp görmäge hoş geldiňiz.

6. Gysga wagt

Eltip bermek:Çalt eltip bermegi, howa gatnawyny, demir ýol gatnawyny we deňiz gatnawyny goldaýarys.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň