• 146762885-12
  • 149705717

Habarlar

COVID-19 täsiri sebäpli

COVID-19-yň täsiri sebäpli Hytaýyň daşary söwda kärhanalary daşary çykyp bilmeýärler we müşderiler girip bilmeýärler. Netijede daşary söwda kärhanalary çynlakaý kynçylyklara duçar bolýar we kiçi we orta kärhanalaryň arasynda ululygy we gurluşy boýunça tapawutlar bar we iri kärhanalar.Epidemiýa ýagdaýy we syýasatlar ýaly köp faktorlaryň höweslendirilmegi bilen göni ýaýlymda partlama boldy.Baş platformalar çeşmeleri göni ýaýlyma gönükdirmäge dowam edýär we harytlar bilen göni ýaýlym ähli esasy platformalaryň standartyna öwrüldi.Harytlar bilen göni ýaýlymda marketing usulyny kabul etmek diňe bir adaty satuw usulyny üýtgetmek bilen çäklenmän, kärhanalar üçin has çalt we netijeli hyzmatdaşlyk etmekleri üçin myhmanlar bilen ýüzbe-ýüz gürleşmäge itergi berýän täze marketing platformasyny üpjün edýär.

Häzirki tendensiýany ýerine ýetirmek üçin Şençzhenen Atom Technology Co., Ltd. alibaba International platformasynda göni ýaýlymda işjeň çykyş edýär.

kartoçka ýeri

Kompaniýa 2008-nji ýylda daşary söwda işine başlady, şu wagta çenli kompaniýanyň önümleri dünýäniň ähli sebitlerine eksport edilýär, müşderiler JABIL, Millet, Hikvision, Schneider we beýleki halkara meşhur markalary öz içine alýar.

kartoçka2

Önümler esasan akylly mebel, sanly elektron önümleri, aragatnaşyk elektron önümleri, lukmançylyk elektron önümleri, ulagda oturdylan elektron önümleri, bank terminaly elektron önümleri, elektron önümleri öwrenmek we beýleki ugurlar ýaly dürli elektron önümlerinde ulanylýar.

kartoçka3

Göni ýaýlymymyzy yzarlamak üçin Alibaba halkara stansiýasyna baryp bilersiňiz.


Iş wagty: Mart-08-2022