• 146762885-12
  • 149705717

Habarlar

Mýunhen Günorta Hytaý elektronikasy |ATOM sizi tüýs ýürekden çagyrýar!

baryp görmek1

Hemmämiziň bilşimiz ýaly, elektron maglumat tehnologiýasy ösüp barýarka, 5G dünýäde görlüp-eşidilmedik tizlikde çalt ýerleşdirilýär we söwda edilýär.Bu, Elektronika ýarmarkasy Günorta Hytaý Mýunhen 2021-nji ýylyň 28-30-njy oktýabrynda Şençzhenen halkara konwensiýa we sergi merkezinde (Bao 'täze pawilion) geçiriler we elektron akylly önümçilik pudagynyň ýokarky we aşaky akymlarynda hünär aragatnaşygyny üpjün eder.

Sergi 500-den gowrak sergini birleşdirer, senagat elitalary we alyjylar 50 000-den gowrak adamyň bu uly ýygnanyşygyna gatnaşarlar, serginiň 40,000 inedördül metr bolmagyna garaşylýar, serginiň göwrümi we hili ýene-de ýokarlanar.Elektron ulgamynda ajaýyp özbaşdak kärhana hökmündebirleşdirijiler, ATOM kompaniýasy bu sergä gatnaşmaga çagyryldy.

2-nji sapar

[Serginiň ady] Mýunhen Günorta Hytaý elektron önümçilik enjamlary sergisi

[Veneri] Şençzhenen halkara konwensiýa we sergi merkezi (Bao 'täze pawilion)

[Sergi wagty]27-29-njy dekabry, 2021

[Stendiň nomeri] 17-nji zal, 10H40

Sergi 5G, “Internet of Things”, awtoulaglar, uglerodyň bitaraplygy, üçünji nesil ýarymgeçirijiler, senagat awtomatizasiýasy, maşyn görmek, geýilýän zatlar, sarp ediş elektronikasy we “Konwergensiýa we innowasiýa” mowzugyndaky akylly öý ýaly gyzgyn tehnologiýa programmalaryna bagyşlanar. “Hli“ täze ”şöhle saçýan, bir sergi ýygnanyşygy, elektron pudagynda birnäçe ýokary hilli kärhanalary, ýerli ýokary hilli kärhanalary we gyzgyn meýdanlarda kärhanalary ýygnaýar.

3-nji sahypa

ATOM korporasiýasy R&D, önümçiligi we satuwy birleşdirýän elektron birikdirijileriň professional öndürijisidir.Birnäçe ýyllyk ösüşden soň, ATOM-da indi tejribeli, hünärmen we ýerine ýetiriji ýokary derejeli tehnikler topary bar, bu birleşdiriji ugurda esasy görkeziji bolýar.

Iman, döredijilikli 、 üznüksiz we hyzmat, ATOM Tehnologiýasynyň kärhana ruhy we göreş maksadydyr.Birnäçe ýyllap dowam eden tagallalar bilen, ATOM Hytaýda öz “ATOM” brendini döretdi.ISO / TS / ROHS / ERP we beýleki ulgam şahadatnamalaryny üstünlikli geçip, Milli ýokary tehnologiýaly kärhana ýaly köp sanly hormata eýe boldy. bökmek we çäkler.

Şençzhenen Atom tehnologiýasy esasan üpjün edýär: Sd ýat kartasy birleşdirijisi, Sim kart rozetkasy, Nano Sim kart rozetkasy, Tf kartoçka rozetkasy, Fpc birleşdirijisi, tagtany birikdiriji sim, Usb birleşdirijisi, C görnüşi birleşdirijisi, Rj45 birleşdirijisi, Mini Rf birleşdirijisi, batareýa birikdirijisi, tagtany birleşdiriji tagtasy, Zif Fpc Birikdiriji, Terminal birikdirijiler, Hytaý Pin sözbaşy birleşdirijisi we ş.m.

Önümler esasan ýigrimi-den gowrak ugurda ulanylýar: kompýuter we periferiýa önümleri, sanly elektron önümleri, aragatnaşyk elektron önümleri, awtoulag elektronik önümleri, bank terminaly elektron önümleri, lukmançylyk elektron önümleri we öý enjamlary elektron önümleri we ş.m.

ATOM “adamlary ilkinji we tehniki täzelikleri” goldaýar we yhlasly, real, ajaýyp we agressiw işleri kowýar.ATOM we siz, gadyrly müşderilerimiz, yzygiderli ädim we yhlasly stil bilen ajaýyp geljege tarap öňe barýarlar.


Iş wagty: 11-2021-nji dekabry