• 146762885-12
  • 149705717

Önümler

1,27mm aýal sözbaşy birleşdirijileri

Önüm seriýasy: platadan seriýa, tabakdan tabak birleşdiriji

Pin belgisi: 2 * 2-2 * 50P

Spesifikasiýa: goşa platen, patch platasy, patch platasy, SMT platasy

material: PA6T PA9T LCP

COPPER MATERIAL: bürünç, fosfor mis

ýerüsti bejermek: Galaýy örtük, altyn çaýylan

ýangyn derejesi: UL94V0

gaplamak: rulon, turba

ululyk talaplary: müşderiniň talaplarynyň ululygyna görä düzülip bilner


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Atomdan ep-esli bäsdeşlik ukyby

1. Bäsdeşlik önüminiň hili - gelýän materialdan ahyrky önümiň eltilmegine çenli, adozen barlag elementleri dürli ýokary derejeli gözleg enjamlary bilen işledildi.
2. Doly şahadatnamalar - birnäçe ýyllap ISO9001, UL we ROHS tarapyndan kepillendirilýär.
3. Çeýe we çalt gurşun wagty: Ajaýyp material ätiýaçlyk dolandyryşy we doly awtomatiki önümçilik liniýasynda ýokary önümçilik netijeliligi bilen, umumy gurşun wagtyny 15 gün kepillendirip bileris.
4. Bäsdeşlik çykdajylarynyň netijeliligi: Uly çykdajy netijeliligimizi goldamak üçin bäsdeşlik material çeşmesi we arkaýyn önümçilik dolandyryşy.
5. Bäsdeşlik we gözleg ukyby: Tejribeli dizaýn inersenerleriniň çeşmesi we ajaýyp önümçilik ukyby bilen ýüzlerçe gowrak önümi üstünlikli ösdürdik.
6. Köp önüm modelleri: müňlerçe önüm modelleri bilen onlarça önüm seriýasy bar.

Köp tanymal müşderiler kompaniýamyzy barlaýarlar we köp ýyllap biziň bilen hyzmatdaşlyk edýärler .Jabil, foxconn, Xiaomi, Flextronics we ş.m.

Gaplamak jikme-jiklikleri: Önümler çarşak we lenta gaplamak bilen gaplanýar, wakuum gaplamak, daşarky gaplamak kartonlarda.

Ippingükleme maglumatlary: Harytlary ibermek üçin DHL / UPS / FEDEX / TNT halkara ýük daşaýan kompaniýalaryny saýlaýarys.Şeýle hem harytlary bellenen iberiş agentiňize iberip bileris.
Quanlity kepilligi: 12 aý.Müşderimize ajaýyp hyzmat bermäge şat.Egerde siz

Önümleriň esasy gurluşyJaý, gabyk, terminal we bahar, gulp.Plastik çig malyň hemmesi Japanaponiýadan getirildi we harytlaryň hilini üpjün etmek üçin çig mal ulanýarys.

Gurallary ösdürmek: Zerur bolsa müşderiler üçin gurallary özleşdirip bileris, umuman alanyňda, iş wagty 30 iş güni, nusgalar müşderiler tarapyndan synagdan geçirilenden soň synag synagyny geçireris. Eger mukdary köp bolsa, gurallaryň bahasyny müşderä gaýtaryp bileris. .

Esasy müşderiler Europeewropadan, Günorta Aziýadan we içerki bazardan gelýär. Adatça önümlerimiziň käbiri ATOM nyşany bilen bolýar, zerur däl bolsa bize öňünden habar berip bilersiňiz, öz logotipiňiz gerek bolsa, biz hem size düzüp bileris.

HarytSpesifikasiýa:

Häzirki reýting 1A
Izolýator garşylygy 1000 megohms min
Dielektrik çydamlylygy AC 500V
Izolýator materialy PA6T UL94V-0
Habarlaşmak üçin material bürünç
Işleýiş temp -55 ℃ ~ + 105 ℃
Iň ýokary gaýtadan işlemek temp 260 5 5 ~ 10 sekuntda
örtük Altyn 1u ”
Adaty gaplama mukdary 1000 sany
MOQ 1000 sany
Gurşun wagty 2-4 hepde

Önümiň spesifikasiýasy:

Häzirki reýting 1A

Izolýatoryň garşylygy 1000megoh min

AC 500V çydamly dielektrik

Izolýator materialy PA6T UL94V-0

Material bürünç bilen habarlaşyň

Işleýiş temp -55 ℃ ~ + 105 ℃

5 ~ 10 sekuntda iň ýokary gaýtadan işleýän temp 260 ℃

örtük altyn 1u ”

Adaty gaplama mukdary 1000pc

MOQ 1000pcs

Gurşun wagty 2-4 hepde

FH127032C-06300

Kompaniýanyň artykmaçlyklary:

Electronic Biz öndüriji, elektron birikdiriji pudagynda 20 ýyl töweregi tejribämiz bar, häzirki wagtda zawodymyzda 500 töweregi işgär bar.Zawodymyz Hytaýyň Şençzhenen şäherinde ýerleşýär.

Products Önümleriň dizaýnyndan, - gurallar - sanjym - urmak - örtmek - gurnama - QC barlag-gaplamak - iberiş, örtükden başga ähli zawodymyzda gutardyk .Şonuň üçin önümleriň hiline gowy gözegçilik edip bileris. müşderiler üçin käbir ýörite önümleri hem düzüp biler.

● Çalt jogap beriň.Satyjydan başlap, QC we R&D inerenerine çenli, müşderilerde haýsydyr bir kynçylyk bar bolsa, müşderä ilkinji gezek jogap berip bileris.

Products Önümleriň dürlüligi: Kart birleşdirijileri / FPC birikdirijileri / Usb birleşdirijileri / tagta birikdirijilere sim / tagta birikdirijilere tagta / hdmi birleşdirijileri / rf birleşdirijileri / batareýa birikdirijileri ...

● Köp tanymal müşderiler kompaniýamyzy barlaýarlar we köp ýyllap biziň bilen hyzmatdaşlyk edýärler .Jabil, foxconn, Xiaomi, Flextronics we ş.m.

Gaplamak maglumatlary:Önümler rulon we lenta gaplamak bilen gaplanýar, wakuum gaplamak, daşarky gaplamak kartonlarda.

Eltip bermek maglumatlary:Harytlary ibermek üçin DHL / UPS / FEDEX / TNT halkara ýük daşaýan kompaniýalaryny saýlaýarys.Şeýle hem harytlary bellenen iberiş agentiňize iberip bileris.

Quanlity kepilligi:12 aý.Müşderimize ajaýyp hyzmat bermäge şat.Soragyňyz bar bolsa, arkaýyn habarlaşyň!


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň