• 146762885-12
 • 149705717

Önümler

 • 1.27mm-2.0mm-2.54mm SMT pin sözbaşy birleşdirijisi

  1.27mm-2.0mm-2.54mm SMT pin sözbaşy birleşdirijisi

  Önümiň ady: 1,27mm-2.0mm çeňňek pin sözbaşy birleşdirijisi

  Haryt aýratynlyklary:

  l temperatureokary temperatura garşylyk

  l PC-ni birleşdirmek üçin

  l Wibrasiýa garşy

  l Nusgalar: elýeterli

  l Gurluşyň nusgasy: 5 gün

  l Bahalandyrylan häzirki döwür: 3A, AC / DC

  l Bahalandyrylan ses: 60V, AC / DC

  l Işleýiş temperatura diapazony: -40 ° C- + 105 ° C.

  l Aragatnaşyk garşylygy: 4M Maks izolýasiýa garşylygy: 1000m Min

   

   

  HarytSpesifikasiýa:

  Häzirki reýting 2A
  Naprýa ratingeniýe derejesi 500V AC
  örtük 0.8U ”
  Habarlaşmak üçin material bürünç
  Izolýator materialy Termoplastiki UL94V-0
  Izolýasiýa garşylygy 1000MΩmin
  Işleýiş temp -55℃ ~105 ℃
  Adaty gaplama mukdary 1000 sany
  MOQ 1000 sany
  Gurşun wagty 2-4 hepde

   

   

  Şençzhenen Atom Technoogy dünýä derejesindäki PCB birleşdirijisini we kabel ýygnamak çözgütlerini öndüriji.Önümleriň giň gerimi bilen, dünýädäki kompaniýalar, dizaýnlarynyň arasynda birikmegi üpjün etmek üçin bize ynanýarlar.Önüm täzeligi üçin hereketimiz, belli bir talaplary bolan müşderilere öz pudaklarynyň başynda durmagyny üpjün edýän özboluşly birleşdirijilere sebäp boldy.

   

  l Kompaniýa, Rohs 2.0 synagy arkaly önümleri ISO9001 / ISO14001 hil dolandyryş ulgamyny, önümleri berk ornaşdyrýar.

  l Önüm programmalary: Senagat dolandyryş ulgamlary, Saklanan programma gözegçilik alyş-çalşygy, kompýuterler, monitorlar (ekranlar), gurallar, howpsuzlyk, awtoulag täze energiýasy, yşyklandyryş, sanly enjamlar, gutular, aragatnaşyk enjamlary we beýleki ugurlar

   

  Hyzmatymyz;

  1) productshli önümler, optimal öndürijiligi üpjün edip, iberilmezden ozal 100% elektrik bilen synagdan geçirilýär.
  2) Nusgalar elmydama elýeterlidir. (Suratlaryňyz ýa-da spesifikasiýa talaplaryňyz elmydama kabul edilýär.)
  3) Islendik soragyňyza ýa-da soragyňyza 24 sagadyň dowamynda jogap berler.
  4) Satuwdan soň gowy hyzmat
  5) Islendik wagt zawodymyza baryp görmäge hoş geldiňiz.
  6) Gysga wagt

  Eltip bermek;

  Çalt eltip bermegi, howa gatnawyny, demir ýol gatnawyny we deňiz gatnawyny goldaýarys.

  Jikme-jiklikler: Önümler rulon we lenta gaplamak bilen gaplanýar, wakuum gaplamak, daşarky gaplamak kartonlarda.

   

  Ippingükleme maglumatlary: Harytlary ibermek üçin meşhur halkara ýük daşaýan kompaniýalary ulanýarys.FEDEX / DHL / UPS we ş.m. Harytlary bellenen iberiş agentiňize iberip bileris.

   

  Quanlity kepilligi: 12 aý.Müşderimize ajaýyp hyzmat bermäge şat.Soragyňyz bar bolsa, arkaýyn habarlaşyň!

   

  Töleg möhleti: T / T töleg, günbatar birleşigi / Paypal / Kredit kartoçkasy

   

 • 2.0mm smt goşa hatar sözbaşy

  2.0mm smt goşa hatar sözbaşy

  Önümiň ady: 2.0 mm aralyk goşa hatar SMT pin sözbaşy birleşdirijisi

  Haryt aýratynlyklary:

  l temperatureokary temperatura garşylyk

  l PC-ni birleşdirmek üçin

  l Wibrasiýa garşy

  l Nusgalar: elýeterli

  l Gurluşyň nusgasy: 5 gün

  l Bahalandyrylan häzirki döwür: 3A, AC / DC

  l Bahalandyrylan ses: 60V, AC / DC

  l Işleýiş temperatura diapazony: -40 ° C- + 105 ° C.

  l Aragatnaşyk garşylygy: 4M Maks izolýasiýa garşylygy: 1000m Min

   

   

  HarytSpesifikasiýa:

  Häzirki reýting 2A
  Naprýa ratingeniýe derejesi 500V AC
  örtük 0.8U ”
  Habarlaşmak üçin material bürünç
  Izolýator materialy Termoplastiki UL94V-0
  Izolýasiýa garşylygy 1000MΩmin
  Işleýiş temp -55℃ ~105 ℃
  Adaty gaplama mukdary 1000 sany
  MOQ 1000 sany
  Gurşun wagty 2-4 hepde

   

   

  Şençzhenen Atom Technoogy dünýä derejesindäki PCB birleşdirijisini we kabel ýygnamak çözgütlerini öndüriji.Önümleriň giň gerimi bilen, dünýädäki kompaniýalar, dizaýnlarynyň arasynda birikmegi üpjün etmek üçin bize ynanýarlar.Önüm täzeligi üçin hereketimiz, belli bir talaplary bolan müşderilere öz pudaklarynyň başynda durmagyny üpjün edýän özboluşly birleşdirijilere sebäp boldy.

   

  l Kompaniýa, Rohs 2.0 synagy arkaly önümleri ISO9001 / ISO14001 hil dolandyryş ulgamyny, önümleri berk ornaşdyrýar.

  l Önüm programmalary: Senagat dolandyryş ulgamlary, Saklanan programma gözegçilik alyş-çalşygy, kompýuterler, monitorlar (ekranlar), gurallar, howpsuzlyk, awtoulag täze energiýasy, yşyklandyryş, sanly enjamlar, gutular, aragatnaşyk enjamlary we beýleki ugurlar

   

  Hyzmatymyz;

  1) productshli önümler, optimal öndürijiligi üpjün edip, iberilmezden ozal 100% elektrik bilen synagdan geçirilýär.
  2) Nusgalar elmydama elýeterlidir. (Suratlaryňyz ýa-da spesifikasiýa talaplaryňyz elmydama kabul edilýär.)
  3) Islendik soragyňyza ýa-da soragyňyza 24 sagadyň dowamynda jogap berler.
  4) Satuwdan soň gowy hyzmat
  5) Islendik wagt zawodymyza baryp görmäge hoş geldiňiz.
  6) Gysga wagt

  Eltip bermek;

  Çalt eltip bermegi, howa gatnawyny, demir ýol gatnawyny we deňiz gatnawyny goldaýarys.

  Jikme-jiklikler: Önümler rulon we lenta gaplamak bilen gaplanýar, wakuum gaplamak, daşarky gaplamak kartonlarda.

   

  Ippingükleme maglumatlary: Harytlary ibermek üçin meşhur halkara ýük daşaýan kompaniýalary ulanýarys.FEDEX / DHL / UPS we ş.m. Harytlary bellenen iberiş agentiňize iberip bileris.

   

  Quanlity kepilligi: 12 aý.Müşderimize ajaýyp hyzmat bermäge şat.Soragyňyz bar bolsa, arkaýyn habarlaşyň!

   

  Töleg möhleti: T / T töleg, günbatar birleşigi / Paypal / Kredit kartoçkasy

   

 • 2.54mm goşa gatlak leeke hatar göni çyzykly sözbaşy

  2.54mm goşa gatlak leeke hatar göni çyzykly sözbaşy

  Önümiň ady: 2,54 mm goşa gatlak leeke hatar göni gysgyç sözbaşy

  Haryt aýratynlyklary:

  lAwtoulag önümleri üçin IATF16949 şahadatnamasy

  lTemperatureokary temperatura garşylyk

  lFýa-da pcb maksadyny birleşdirmek

  lRJapanaponiýadan getirilen aw material

  lAyrgyldy

  lSamples: elýeterli

  lSýeterlik gurşun wagty: 5 gün

   

   

   

   

  Önümler giňden ulanylýarckompýuter we periferiýa önümleri, sanly elektron önümleri, aragatnaşyk elektron önümleri, awtoulag elektron önümleri, bank terminaly elektron önümleri, lukmançylyk elektron önümleri we öý enjamlary elektron önümleri we ş.m.

   

  Hil gözegçiligi üçin ISO9001 / ISOI14001 hil dolandyryş ulgamynyň standartlaryna berk laýyk gelýäris.Hytaýda uzak möhletli hyzmatdaşyňyza garaşýarys.

   

  HarytSpesifikasiýa:

  Cgyssagly baha bermek 1A
  Naprýa ratingeniýe derejesi 500V AC
  örtük 0.8U"
  Cbitewi material  bürünç
  Izolýator materialy PA6T UL94V-0
  Izolýasiýa garşylygy 1000MΩ
  Otemp -40℃ ~ + 85 ℃
  Adaty gaplama mukdary 1000 sany
  MOQ 1000 sany
  Gurşun wagty 2-4 hepde

   

  Kompaniýanyň artykmaçlyklary:

   

  lÖndüriji, elektron birikdiriji pudagynda 20 ýyl töweregi tejribämiz bar, häzirki wagtda zawodymyzda 500 töweregi işgär bar.Zawodymyz Hytaýyň Şençzhenen şäherinde ýerleşýär.

  lÖnümleriň dizaýnyndan başlap, “Tooling” sanjym - urmak - örtmek - örtmek - gurnama - QC gözegçilik-gaplamak - iberiş, zawodda örtükden başga ähli işi tamamladyk .Şonuň üçin harytlaryň hiline gowy gözegçilik edip bileris. müşderiler üçin käbir ýörite önümler.

  lÇalt jogap ber.Satyjydan başlap, QC we R&D inerenerine çenli, müşderilerde haýsydyr bir kynçylyk bar bolsa, müşderä ilkinji gezek jogap berip bileris.

  lÖnümleriň dürlüligi: Kart birleşdirijileri / FPC birleşdirijileri / Usb birleşdirijileri / tagta birikdirijilere sim / tagta birikdirijiler / tagta birikdirijiler / hdmi birleşdirijiler / rf birleşdirijiler / batareýa birikdirijileri…

   

  Jikme-jiklikler: Önümler rulon we lenta gaplamak bilen gaplanýar, wakuum gaplamak, daşarky gaplamak kartonlarda.

   

  Ippingükleme maglumatlary: Haryt ibermek üçin DHL / UPS / FEDEX / TNT halkara ýük daşaýan kompaniýalaryny saýlaýarys.Şeýle hem harytlary bellenen iberiş agentiňize iberip bileris.

  Quanlity kepilligi: 12 aý.Biz'Müşderimize ajaýyp hyzmat bermäge şat.Soragyňyz bar bolsa, arkaýyn habarlaşyň!

 • 2.0 mm ýeke hatar sag burçly pin sözbaşy birleşdirijisi

  2.0 mm ýeke hatar sag burçly pin sözbaşy birleşdirijisi

  Önümiň ady:2.0 mm ýeke hatar sag burçly pin sözbaşy birleşdirijisi    

  Haryt aýratynlyklary:

  lAwtoulag önümleri üçin IATF16949 şahadatnamasy

  lTemperatureokary temperatura garşylyk

  lFýa-da pcb maksadyny birleşdirmek

  lRJapanaponiýadan getirilen aw material

  lAyrgyldy

  lSamples: elýeterli

  lSýeterlik gurşun wagty: 5 gün

   

   

   

   

  Önümler giňden ulanylýarckompýuter we periferiýa önümleri, sanly elektron önümleri, aragatnaşyk elektron önümleri, awtoulag elektron önümleri, bank terminaly elektron önümleri, lukmançylyk elektron önümleri we öý enjamlary elektron önümleri we ş.m.

   

  Hil gözegçiligi üçin ISO9001 / ISOI14001 hil dolandyryş ulgamynyň standartlaryna berk laýyk gelýäris.Hytaýda uzak möhletli hyzmatdaşyňyza garaşýarys.

   

  HarytSpesifikasiýa:

  Cgyssagly baha bermek 1A
  Naprýa ratingeniýe derejesi 500V AC
  örtük 0.8U"
  Cbitewi material  bürünç
  Izolýator materialy PA6T UL94V-0
  Izolýasiýa garşylygy 1000MΩ
  Otemp -40℃ ~ + 85 ℃
  Adaty gaplama mukdary 1000 sany
  MOQ 1000 sany
  Gurşun wagty 2-4 hepde

   

  Kompaniýanyň artykmaçlyklary:

   

  lÖndüriji, elektron birikdiriji pudagynda 20 ýyl töweregi tejribämiz bar, häzirki wagtda zawodymyzda 500 töweregi işgär bar.Zawodymyz Hytaýyň Şençzhenen şäherinde ýerleşýär.

  lÖnümleriň dizaýnyndan başlap, “Tooling” sanjym - urmak - örtmek - örtmek - gurnama - QC gözegçilik-gaplamak - iberiş, zawodda örtükden başga ähli işi tamamladyk .Şonuň üçin harytlaryň hiline gowy gözegçilik edip bileris. müşderiler üçin käbir ýörite önümler.

  lÇalt jogap ber.Satyjydan başlap, QC we R&D inerenerine çenli, müşderilerde haýsydyr bir kynçylyk bar bolsa, müşderä ilkinji gezek jogap berip bileris.

  lÖnümleriň dürlüligi: Kart birleşdirijileri / FPC birleşdirijileri / Usb birleşdirijileri / tagta birikdirijilere sim / tagta birikdirijiler / tagta birikdirijiler / hdmi birleşdirijiler / rf birleşdirijiler / batareýa birikdirijileri…

   

  Jikme-jiklikler: Önümler rulon we lenta gaplamak bilen gaplanýar, wakuum gaplamak, daşarky gaplamak kartonlarda.

   

  Ippingükleme maglumatlary: Haryt ibermek üçin DHL / UPS / FEDEX / TNT halkara ýük daşaýan kompaniýalaryny saýlaýarys.Şeýle hem harytlary bellenen iberiş agentiňize iberip bileris.

  Quanlity kepilligi: 12 aý.Biz'Müşderimize ajaýyp hyzmat bermäge şat.Soragyňyz bar bolsa, arkaýyn habarlaşyň!

 • 2.0mm dip180 pin sözbaşy

  2.0mm dip180 pin sözbaşy

  Önümiň ady: 2.0mm goşa gatlak Dual Row DIP180 PIN HEADER

  Haryt aýratynlyklary:

  lAwtoulag önümleri üçin IATF16949 şahadatnamasy

  lTemperatureokary temperatura garşylyk

  lFýa-da pcb maksadyny birleşdirmek

  lRJapanaponiýadan getirilen aw material

  lAyrgyldy

  lSamples: elýeterli

  lSýeterlik gurşun wagty: 5 gün

   

   

   

   

  Önümler giňden ulanylýarckompýuter we periferiýa önümleri, sanly elektron önümleri, aragatnaşyk elektron önümleri, awtoulag elektron önümleri, bank terminaly elektron önümleri, lukmançylyk elektron önümleri we öý enjamlary elektron önümleri we ş.m.

   

  Hil gözegçiligi üçin ISO9001 / ISOI14001 hil dolandyryş ulgamynyň standartlaryna berk laýyk gelýäris.Hytaýda uzak möhletli hyzmatdaşyňyza garaşýarys.

   

  HarytSpesifikasiýa:

  Cgyssagly baha bermek 1A
  Naprýa ratingeniýe derejesi 500V AC
  örtük 0.8U"
  Cbitewi material  bürünç
  Izolýator materialy PA6T UL94V-0
  Izolýasiýa garşylygy 1000MΩ
  Otemp -40℃ ~ + 85 ℃
  Adaty gaplama mukdary 1000 sany
  MOQ 1000 sany
  Gurşun wagty 2-4 hepde

   

  Kompaniýanyň artykmaçlyklary:

   

  lÖndüriji, elektron birikdiriji pudagynda 20 ýyl töweregi tejribämiz bar, häzirki wagtda zawodymyzda 500 töweregi işgär bar.Zawodymyz Hytaýyň Şençzhenen şäherinde ýerleşýär.

  lÖnümleriň dizaýnyndan başlap, “Tooling” sanjym - urmak - örtmek - örtmek - gurnama - QC gözegçilik-gaplamak - iberiş, zawodda örtükden başga ähli işi tamamladyk .Şonuň üçin harytlaryň hiline gowy gözegçilik edip bileris. müşderiler üçin käbir ýörite önümler.

  lÇalt jogap ber.Satyjydan başlap, QC we R&D inerenerine çenli, müşderilerde haýsydyr bir kynçylyk bar bolsa, müşderä ilkinji gezek jogap berip bileris.

  lÖnümleriň dürlüligi: Kart birleşdirijileri / FPC birleşdirijileri / Usb birleşdirijileri / tagta birikdirijilere sim / tagta birikdirijiler / tagta birikdirijiler / hdmi birleşdirijiler / rf birleşdirijiler / batareýa birikdirijileri…

   

  Jikme-jiklikler: Önümler rulon we lenta gaplamak bilen gaplanýar, wakuum gaplamak, daşarky gaplamak kartonlarda.

   

  Ippingükleme maglumatlary: Haryt ibermek üçin DHL / UPS / FEDEX / TNT halkara ýük daşaýan kompaniýalaryny saýlaýarys.Şeýle hem harytlary bellenen iberiş agentiňize iberip bileris.

  Quanlity kepilligi: 12 aý.Biz'Müşderimize ajaýyp hyzmat bermäge şat.Soragyňyz bar bolsa, arkaýyn habarlaşyň!

 • 1.27mm goşa gatlak Iki hatar DIP180 pin sözbaşy

  1.27mm goşa gatlak Iki hatar DIP180 pin sözbaşy

  HarytAdy: 

  Haryt aýratynlyklary:

  lAwtoulag önümleri üçin IATF16949 şahadatnamasy

  lTemperatureokary temperatura garşylyk

  lFýa-da pcb maksadyny birleşdirmek

  lRJapanaponiýadan getirilen aw material

  lAyrgyldy

  lSamples: elýeterli

  lSýeterlik gurşun wagty: 5 gün

   

   

   

   

  Önümler giňden ulanylýarckompýuter we periferiýa önümleri, sanly elektron önümleri, aragatnaşyk elektron önümleri, awtoulag elektron önümleri, bank terminaly elektron önümleri, lukmançylyk elektron önümleri we öý enjamlary elektron önümleri we ş.m.

   

  Hil gözegçiligi üçin ISO9001 / ISOI14001 hil dolandyryş ulgamynyň standartlaryna berk laýyk gelýäris.Hytaýda uzak möhletli hyzmatdaşyňyza garaşýarys.

   

  HarytSpesifikasiýa:

  Cgyssagly baha bermek 1A
  Naprýa ratingeniýe derejesi 500V AC
  örtük 0.8U"
  Cbitewi material  bürünç
  Izolýator materialy PA6T UL94V-0
  Izolýasiýa garşylygy 1000MΩ
  Otemp -40℃ ~ + 85 ℃
  Adaty gaplama mukdary 1000 sany
  MOQ 1000 sany
  Gurşun wagty 2-4 hepde

   

  Kompaniýanyň artykmaçlyklary:

   

  lÖndüriji, elektron birikdiriji pudagynda 20 ýyl töweregi tejribämiz bar, häzirki wagtda zawodymyzda 500 töweregi işgär bar.Zawodymyz Hytaýyň Şençzhenen şäherinde ýerleşýär.

  lÖnümleriň dizaýnyndan başlap, “Tooling” sanjym - urmak - örtmek - örtmek - gurnama - QC gözegçilik-gaplamak - iberiş, zawodda örtükden başga ähli işi tamamladyk .Şonuň üçin harytlaryň hiline gowy gözegçilik edip bileris. müşderiler üçin käbir ýörite önümler.

  lÇalt jogap ber.Satyjydan başlap, QC we R&D inerenerine çenli, müşderilerde haýsydyr bir kynçylyk bar bolsa, müşderä ilkinji gezek jogap berip bileris.

  lÖnümleriň dürlüligi: Kart birleşdirijileri / FPC birleşdirijileri / Usb birleşdirijileri / tagta birikdirijilere sim / tagta birikdirijiler / tagta birikdirijiler / hdmi birleşdirijiler / rf birleşdirijiler / batareýa birikdirijileri…

   

  Jikme-jiklikler: Önümler rulon we lenta gaplamak bilen gaplanýar, wakuum gaplamak, daşarky gaplamak kartonlarda.

   

  Ippingükleme maglumatlary: Haryt ibermek üçin DHL / UPS / FEDEX / TNT halkara ýük daşaýan kompaniýalaryny saýlaýarys.Şeýle hem harytlary bellenen iberiş agentiňize iberip bileris.

  Quanlity kepilligi: 12 aý.Biz'Müşderimize ajaýyp hyzmat bermäge şat.Soragyňyz bar bolsa, arkaýyn habarlaşyň!

 • SMT TYPE tagtasynyň birleşdirijisine 1.25 PITCH sim (H = 1.85)

  SMT TYPE tagtasynyň birleşdirijisine 1.25 PITCH sim (H = 1.85)

  HarytAdy: Terminal 1,25 mm çukur gaplanan

  Haryt aýratynlyklary:

  lAwtoulag önümleri üçin IATF16949 şahadatnamasy

  lTemperatureokary temperatura garşylyk

  lFýa-da kabel maksady

  lRJapanaponiýadan getirilen aw material

  lSamples: elýeterli

  lSýeterlik gurşun wagty: 5 gün

  lLong ýaşaýyş sikli

  lWkepillik: 12 aý

 • 1,2 mm terminal

  1,2 mm terminal

  HarytAdy:Terminal 1,25 mm çukur gaplanan

  Haryt aýratynlyklary:

  lAwtoulag önümleri üçin IATF16949 şahadatnamasy

  lTemperatureokary temperatura garşylyk

  lFýa-da kabel maksady

  lRJapanaponiýadan getirilen aw material

  lSamples: elýeterli

  lSýeterlik gurşun wagty: 5 gün

   TR12001303 (2)

 • 1,2mm 2/3/4/5/6/7pin ýaşaýyş jaý birleşdirijisi

  1,2mm 2/3/4/5/6/7pin ýaşaýyş jaý birleşdirijisi

  HarytAdy:ÖSÜŞ 1,2 mm XP tebigy reňk

  Haryt aýratynlyklary:

  lAwtoulag önümleri üçin IATF16949 şahadatnamasy

  lTemperatureokary temperatura garşylyk

  lFýa-da kabel maksady

  lRJapanaponiýadan getirilen aw material

  lMysal: Hawa

  lNusgalar üçin gurşun wagty: 1 hepde

  lKöp mukdarda sargyt üçin wagt: 2-3 hepde

  lTbellik: ATOM

   

   

   

   

   

  Önümler kompýuter we periferiýa önümleri, sanly elektron önümleri, aragatnaşyk elektron önümleri, awtoulag elektron önümleri, bank terminaly elektron önümleri, lukmançylyk elektron önümleri we öý enjamlary elektron önümleri we ş.m. giňden ulanylýar.

   

  Hil gözegçiligi üçin ISO9001 / ISOI14001 hil dolandyryş ulgamynyň standartlaryna berk laýyk gelýäris.Hytaýda uzak möhletli hyzmatdaşyňyza garaşýarys.

   

  HarytSpesifikasiýa:

  Häzirki reýting 0.5A
  Izolýator garşylygy 100MΩ MIN
  Bahalandyryş naprýa .eniýesi 30V AC, DC
  Izolýator materialy Neýlon 66 UL94V-0
  Naprýatageeniýe 200VAC / minut
  Işleýiş temp -25 ℃ ~ + 85 ℃
  Adaty gaplama mukdary 20000 sany
  MOQ 20000 sany
  Gurşun wagty 2-4 hepde

   

  Kompaniýanyň artykmaçlyklary:

   

  l Öndüriji, elektron birikdiriji pudagynda 20 ýyl töweregi tejribämiz bar, häzirki wagtda zawodymyzda 500 töweregi işgär bar.Zawodymyz Hytaýyň Şençzhenen şäherinde ýerleşýär.

  l Önümleriň dizaýnyndan, “Tooling” sanjym - urmak - örtmek - gurnamak - QC barlag-gaplamak - iberiş, zawodda örtükden başga ähli işleri tamamladyk .Şonuň üçin önümleriň hiline gowy gözegçilik edip bileris. müşderiler üçin käbir ýörite önümleri özleşdirdi.

  l Çalt jogap ber.Satyjydan başlap, QC we R&D inerenerine çenli, müşderilerde haýsydyr bir kynçylyk bar bolsa, müşderä ilkinji gezek jogap berip bileris.

  l Önümleriň dürlüligi: Kart birleşdirijileri / FPC birleşdirijileri / Usb birleşdirijileri / tagta birikdirijilerine sim / tagtany birleşdirijilere tagtasy / hdmi birleşdirijileri / rf birleşdirijileri / batareýa birikdirijileri…

   

  Jikme-jiklikler: Önümler rulon we lenta gaplamak bilen gaplanýar, wakuum gaplamak, daşarky gaplamak kartonlarda.

   

  Ippingükleme maglumatlary: Haryt ibermek üçin DHL / UPS / FEDEX / TNT halkara ýük daşaýan kompaniýalaryny saýlaýarys.Şeýle hem harytlary bellenen iberiş agentiňize iberip bileris.

  Quanlity kepilligi: 12 aý.Tassyklamaga şat

 • Hytaý üpjün edijisi, awtoulag elektronikasy üçin tagt birleşdirijisine SMT goşa hatar sim

  Hytaý üpjün edijisi, awtoulag elektronikasy üçin tagt birleşdirijisine SMT goşa hatar sim

  Gysga düşündiriş:

  l Tutuş görnüşi arkaly 2.0 mm aralyk gapdal girelgesi

  l 2-20pin

  l Sim AWG: 24-28 #

  l Häzirki: 3A

  lSMT Dik görnüşi

  l Terminal: S.hosfor bürünç / mis garyndy galaýy / nikel bilen örtülen altyn

  l ingaşaýyş jaýy: Termoplastiki ýokary temperatura garşylyk UL94V-0

  l ISO9001 we ISO14001 şahadatnamasy

  l ROHS we Halogen mugt önüm

   

  Bütin dünýädäki müşderiler üçin dürli meýdança we media görnüşi bolan “Wafer” birleşdirijisini / simini üpjün edýäris.

   

  Önümler kompýuter we periferiýa önümleri, sanly elektron önümleri, aragatnaşyk elektron önümleri, awtoulag elektron önümleri, bank terminaly elektron önümleri, lukmançylyk elektron önümleri we öý enjamlary elektron önümleri we ş.m. giňden ulanylýar.

   

  Hil gözegçiligi üçin ISO9001 / ISOI14001 hil dolandyryş ulgamynyň standartlaryna berk laýyk gelýäris.Hytaýda uzak möhletli hyzmatdaşyňyza garaşýarys.

   

  Izolýator Termoplastiki ýokary temperatura garşylyk UL94V-0
  Baglaýjynyň gapagy Fosfor bürünç / mis garyndy galaýy / Nikel bilen örtülen altyn
  Işleýän naprýa .eniýe 500V AC
  Häzirki reýting 3A
  Işleýiş temperaturasy -40– + 105 dereje
  Izolýasiýa garşylygy ≧ 100MΩ
  Arza Jaýyň arassalaýjy enjamy, kofe maşynlary
  Adaty gaplama mukdary 1000 sany
  MOQ 1000 sany
  Gurşun wagty 2 hepde

   

   

  Kompaniýanyň artykmaçlyklary:

  l Öndüriji, elektron birikdiriji pudagynda 20 ýyl töweregi tejribämiz bar, häzirki wagtda zawodymyzda 500 töweregi işgär bar.

  l Önümleriň dizaýnyndan, “Tooling” sanjym - urmak - örtmek - gurnamak - QC barlag-gaplamak - iberiş, zawodda örtükden başga ähli işleri tamamladyk .Şonuň üçin önümleriň hiline gowy gözegçilik edip bileris. müşderiler üçin käbir ýörite önümleri özleşdirdi.

  l Çalt jogap ber.Satyjydan başlap, QC we R&D inerenerine çenli, müşderilerde haýsydyr bir kynçylyk bar bolsa, müşderä ilkinji gezek jogap berip bileris.

  l Önümleriň dürlüligi: Kart birleşdirijileri / FPC birleşdirijileri / Usb birleşdirijileri / tagta birikdirijilerine sim / tagtany birleşdirijilere tagtasy / hdmi birleşdirijileri / rf birleşdirijileri / batareýa birikdirijileri…

  l Önümler JST, Molex, YEONHO, Tyco, AMP, KET, JWT, JMT, Cvilux, GTK ekt.

  l Gözleg we barlag topary her aý 20 sany täze zat bilen täzelenýär

  l Mysal 3 güne çenli dowam edýär, ýöne gyssagly ýagdaýlarda bir gün bilen gutaryp bolýar

  l Müşderiler üçin birleşdiriji çözgütleri bermekde we ýöriteleşdirilen hyzmatlary bermekde ýöriteleşendir.

  l omörite sargytlar hoş geldiňiz

   

   

 • Gyzgyn satuw 4pin LED zolak çyralary birleşdirijisi

  Gyzgyn satuw 4pin LED zolak çyralary birleşdirijisi

  2.5 PH 2.54MM 1 * 4pin smt erkek H = 10.0MM

  NO Bölüm NO.PH254004L-14400

  ● Häzirki: 3A

  ● Terminal: Fosfor bürünç / mis garyndysy galaýy / Nikel bilen örtülen altyn

  ● ingaşaýyş jaýy: Termoplastiki ýokary temperatura garşylyk UL94V-0

  ● ISO9001 we ISO14001 şahadatnamasy

 • “LED zolak çyralary” üçin ulanylýan gyzgyn satuw 4pin çalt birikdiriji

  “LED zolak çyralary” üçin ulanylýan gyzgyn satuw 4pin çalt birikdiriji

  2.5 PH 2.54MM 1 * 4pin smt aýal H = 7.2MM

  NO Bölüm NO.PH254004L-14401

  ● Häzirki: 3A

  ● Terminal: Fosfor bürünç / mis garyndysy galaýy / Nikel bilen örtülen altyn

  ● ingaşaýyş jaýy: Termoplastiki ýokary temperatura garşylyk UL94V-0

  ● ISO9001 we ISO14001 şahadatnamasy